Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
MS
le, doch MARIA was van al het nadeel, niet het
bewuste gebrek verbonden, te diep overtuigd,
en droeg te gelijk haren kinderen te warme liefde
toe, dan dat zij niet gaarne alles aanwendde, om
hen niet alleen ligchamelijk maar vooral geestelijk
te vormen. En leentje beminde daarenboven
hare ouders te innig, dan dat zij weerstand had
kunnen bieden aan hunne dringende waarschu-
wingen, door de gédachte aan God nog meer
aangebonden; zij leende een steeds gewilliger oor
aan dezelve, en bewaarde diep in haar hart, wat
men haar voorstelde.
Moeders, wat vermoogt gij niet, wanneer gij
den regten weg inslaat! Het eenmaal ligtzinnige
kind —- maar neen, ik behoef het niet nogmaals
te zeggen, gij zaagt het bij ons laatste bezoek,
niet hoe veel opmerkzaamheid zij een eiken- met
een wilgenblad vergeleek. En indien gij aan hare
geheele verbetering nog mogt twijfelen, vraagt
dan aan haren tegénwoordigen onderwijzer, wie zij is.
^iet, dat zij gedurende de schooluren speelt, óf
met hare gedachten elders rondzwerft; niet , dat
zij door eene vlugtige beschouwing zich de zaken
sleclits ten halven inprent en spoedig weer alles
vergeet; niet, dat zij een gebod ten tweeden
maal overtreedt of strengheid noodzakelijk maakt;
verre daar van daan! Zij is thans, zoo wel in
school als in huis , de lust en de vreugde van al-
len , die ' met haar omgaan, en wekt algemeene
genegenheid op. Wat vermag niet eene verstandi-
ge leiding ! Mogt de goede God geven, dat ook