Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
! 17
»ER LIGTZINJflGE ANTONtA.
Antonia , een meisje van tien jaren, speelde
gaarne met messen , scharen en andere snijdende
voorwerpen. Dikwijls had reeds de moeder haar
gewaarschuwd en tot omzigtigheid aangespoord.
Gedurig was het: »kind, betrouw het niet, het
steekt en wondt! Gij houdt zeker nog eens een
ongeluk." Maar te vergeefs. Eens had zij weer een
mes in de hand, en klom op eenen stoel. Zij
was alleen. Daar wankelt de stoel, valt om, en
in den val steekt antonia zich met de punt van
het mes in haar linkeroogappel. »0 wee! o wee!"
schreeuwde antonia, terwijl zij van pijn als weg-
kromp. Hare ouders en zusters kwamen op het
: geschreeuw toeloopen, doch wisten van schrik
niet wat te beginnen. Aanstonds werd er naar den
] arts gezonden , die dan ook dadelijk kwam en het
oog verbond. Antonia onderging hevige smarten,
en werd daarenboven aan het linker oog blind.
Haar in deze en soortgelijke verhalen de jam-
j merlijke gevolgen-der ligtzinnigheid levendig voor-
stellende , was haria te gelijk met de grootste
zorg werkzaam, om de opmerkzaamheid harer
dochter te boeijen en haar tot ernstig nadenken
over alles, wat zij sprak en deed, op te wekken.
Zoo leerde zij haar de gedane belofte getrouw
houden, hare gedachten bepaald op een voor-
werp rigten, en alles met bedachtzaamheid ter.
uitvoer brengen. Wel kostte dit langdurige moei-
10 *