Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
hai'tige kind in hare armen , cn luide snikkende
viep zij uit: »lieve, beste moeder, vergeef, ach
vergeef mij !" Met de innigste teederheid drukte
maria het berouwvolle meisje aan "de hoog klop-
pende borst, en terwijl ook haar de tranen van
de wangen biggelden, sprak zij : » ongelukkig en
toch zoo dierbaar kind, reeds heb ik u vergeven.
Vergeet het niet, dat gij heden als een redeloos
schepsel moest behandeld worden. Waarom zou
de straf zich op nieuw moeten herhalen ? Wat
heeft mijn moederhart geleden , en hoe veel heeft het
uwen braven vader gekost, aldus met strengheid
te moeten handelen ! En besef het te gelijk diep ,
dat gij niet alleen tegen ons, maar ook tegen den
goeden God zijt weerspannig geweest. Is het niet
zijn gebod: eert uwen vader en uwe moeder ?
O mijn kind, beleedig den besten Vader in dea
hemel niet, noch bedroef nimmermeer onze ou-
derharten. Slaap wel!" En hiermede leide zij het
weenende kind in het bed. Nog lang hoorde de
moeder het snikken van hare lieveling.
Met verdubbelde opmerkzaamheid sloeg Juf-
vrouw albr£chï van nu af haar leenxje gade.
Zoo dikwijls deze in gevaar kwam tot haar vroeger
gebrek te vervallen, zoo behoefde zij haar slechts
aan den bewusten dag te herinneren , en aanstonds
zag zij hare verkeerdheid in. Meermalen verhaal-
de haar de moeder de eene of andere waarschu-
wende geschiedenis , zoo als die