Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
hem te zeggen , wat hier pligt , heilige pligt was.
Hij stond op, nam leentje bij de hand, en deed
haar de roede gevoelen. De moeder wendde haar
gezigt af, en onderdrukte menige zware en smarte-
lijke traan. Evenwel had zij de kracht, om over
j haar gevoel te zegevieren. »Geen gebrek," sprak
zij bij zich zelve, »is zoo gevaarlijk als de ligtzinnig-
heid. Wat helpen de beste leeringen, en wat ver-
; mogen de heilzaamste waarschuwingen? zij wor-
den Vergeten, even zoo wel als de heiligste voor-
nemens. Wie met dit gebrek bezield is , is steeds
door duizende gevaren omringd , en toch merkt
hij het niet op; hij is in alles onzeker. Terwijl hij
den eenen misstap betreurt, heeft hij vaak weer
een' anderen bedreven; zoo blijft hij dezelfde,
en hoopt verkeerdheden op verkeerdheden. Van
alle ernstige zaken heeft hij eenen afkeei'. Ja,
daardoor wordt vooral dit gebrek zoo veel te ge-
^vaarlijker, dat ligtzinnige kinderen eene even
zoo onbeperkte goedhartigheid en vriendelijkheid
bezitten, die ons als onwillekeurig dwingen, heu
lief te hebben, ook wanneer zy misdoen. Ligt
geeft men aan dit gevoel te veel toe, wat men
evenwel - niet mag, wa«t juist iij behoeven de
meeste opmerkzaamheid en eene hoogere mate
van gestrengheid. Ach, de ouderlijke pligt i»
wel eens zwaar, ja zeer zwaar!"
Met een bedroefd gelaat beschouwde MARIA aan
den avond de kleine, terwijl zij de overige kin-
deren naar bed bragt. Naauwelijks evenwel was
dit geschied, of op eenmaal stortte zich het goed-
10.