Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 u
nalaten liaar broertje johax gedurig te ]>lagcn,
waardoor zg niet alleen hem in zijnen arbeid hin-
derde , maar ook zelve weinig uitrigtte, en hoe
langs hoe minder acht gaf op het lezen baars va<
ders. Reeds tweemaal had maria haar met den
vinger gedreigd, hetgeen dan ook niet zonder
uitwerking bleef; na weinige oogenblikken even-
wel scheen zij zulks vergeten . begon althans de vroe-
gere plagerij weer, en het staken van haven ar-
beid. Nu verzocht de moeder haren man met
het lezen op te houden, en zich tot hare dochter
wendende , sprak zij : » leentje , leentje , reeds
onderscheidene malen heb ik u dreigend gewenkt,
dat gij tohan met vrede zoudt laten, en aan uw
werk blijven, doch te vergeefs. Laat het niet
weer gebeuren, of...." »Lieve moeder, beste
moeder!" begon zoo aanstonds het meisje, »ze-
ker, zeker, ik zal het niet weer doen." — »Be-
denk kind , wat gij belooft," was het antwoord
der moeder , »en plaag niet meer, maar arbeid
voort. Hoe veel verdriet berokkent gij door uwe
ligtzinnigheid uwe ouders ; moet er dan hardheid
omtrent u plaats grijpen?" Leentje begon te
schreijen en herhaalde hare belofte. De vader
ving weer aan te lezen, en allen hernamen hun
werk, ook de berouwvolle. Maar geene tien mi-
nuten waren er verloopen, of zij begon nogmaals
het oude spel , en was in haar vroeger gebrek
gevallen. Alerecht had gedurig van zijn boek
opgezien, en haar in het oog gehouden ; eene
wenk van zijne vrouw was dan ook genoeg,,om