Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
moe lier in den meest uitgehTeidcn zin des ivoords , veel groo^
ttr , dan maria ; opvoedster van ]ien ^ die eens over veler
welvaart en geluk te beslissen hadden^ verhond zij met de
zeldzaamste helderheid des verstands de diepste kennis van
het menschelijk hart ^ eene onuitputtelijke goedheid van ge-
moed^ de hoogste verhevenheid van geest ^ en eene bewonde-
renswaardige deugden-grootheid. f^'oor alle vrouwen, die
met haar omgingen, was zij eene helder lichtende star,
een zeldzaam verschijnsel gelijk, hetwelk in den donkeren
middernacht glanzend aan den hemel staat. Zoo werkte
zij^ tot de lieer haar van hier wegnam^ om haar ddór
waardiger te kunnen beloonen, dan op aarde. Treu-
rend beweenen wij nog heden hare assche , en rigten voor
haar dit zwakke gedenkteeken van dankbare liefde en vér-
ecring op.
liet bovenstaande is de hoofdzakelijke inhoud van het
voorberiqt, door den Schrijver voor zijncji arbeid geplaatst.
Bij het overbrengen van denzelvcn op onzen vaderlandschen
grond, heeft men bevonden, dat, hoe veel waarde het oor-
spronkelijke ook hebben mögt, hier en daar aanmerkelijke
veranderingen moesten plaats hebben, zou alles voor onze
]Sederlandsche moeders geschikt zijn. De bewerker heeft
zich derzelver behoeften steeds zoeken voor te stellen , en de
hoogste zorg aangewend^ om daarin te voorzien. Hij meent
zich te mogen vleijen, dat het werkje, gelijk het thans is,
ook na zoo veel, hetwelk over de opvoeding in ons vader--
land is uitgekomen , niet overtollig zal geacht worden, maar
eene goede ontvangst genieten. Innig zal hij zich met den
Schrijver verheugen, indien de lessen en waarschuwingen ,
in hetzelve vervat, door vele moeders behartigd worden^ en
de weldadige vrucht daarvan zijn moge: de bevordering
van buiselijk en maatschappelijk geluk. God^ uit wien
al het goede is, werke genadig mede !