Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
zuclit, in de dompige luclit eener fabriek, of in
andere schadelijke piaaisen , door een' te zwaren
arbeid , verwelken , om vroeg weg te sterven ,
(althans een kwijnend leven te leiden. Ontmoeten
wij niet even zoo in de hoogere standen eene te
groote inspanning van den geest, die het ligchaam
iverzwakt, de ziel benadeelt, en te dikwijls eene
geheele afmatting daarstelt? Ilet zoontje van den
Heer C..... was ons daarvan een voorbeeld. Ma-
ria wist ook hier de middenmaat te houden.
Spel en arbeid wisselden elkander gestadig af,
en schoon zij wel met beiden hetzelfde doel had,
bestond er evenwel geene overdrijving. Zoo wist
zij den vaak vroeg ontwakenden lust tot gemak
en rust te onderdrukken en te dooden. Zoo wist
zij elke verslapping voor te komen, en den trek
tot ligchamelijke en geestelijke werkzaamheid te
verlevendigen. Zoo wist zij de verschillende krach-
ten te versterken , en aan aller streven eene hoo-
gere rigting te geven. Daarom werd voor hunne
kinderen nuttige werkzaamheid tot eene ware be-
hoefte en tot innige vreugde. Neen, in hare wo-
ning zag men geene luiheid ; had zij daarvan
voor zich zelve den diepsten afkeer, zij verfoeide
die even zeer in anderen, want zij erkende
de volle waarheid van dat spreekwoord: luiheid
is 's duivels oorkussen. En had zij geen regt ?
Er bestaat immers geene zonde, die niet uit
haar ontspringt, althans ontspringen kan. Daarom,
waardige vrouwen, zij u met innigen, heiligen ernst
toegeroepen : waakt /