Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
MO
keerde gedachten en neigingen. Te spoedig een
tegenzin krijgende in hunne spelen, omdat zij
niqt doelmatig genoeg zijn Ingerigt, den geest
niet bezig houden , of door geen arbeid worden
afgewisseld, is het als of zij zich willen wreken
op de voorwerpen , die men hun in handen geeft,
door ze te vernielen. Hoe dikwijls ontwaart men
zulk bij kinderen. En wat is er voor de toekomst
van hen te wachten ? De trek tot werkzaamheid
is onderdrukt, de heerlijke aanleg niet ontwikkeld,
de krachten van ligchaam en geest zijn niet geoe-
fend; zullen zij aan inspanning ontwend, nader-
hand daartoe in staat zijn? En toch, zonder die
inspanning gelukt niets volkomen. Wat zal de
school van hen maken , indien zij niet van kinds
af aan arbeid gewoon zijn ? of meent men dat de
leermeester de magt heeft, om de natuur van het
kind , als door een' tooverslag , te hervormen , en
den trek tot werkzaamheid , als op een oogenblik ,
te doen ontwaken Mogt gij , lieve moeders, dan
ook in dezen , met trouwen ernst, voor uw kroost
waken!
Maar zoo eigenaardig het dus is, dat uwe dier-
bare kleinen worden bezig gehouden, om daar-
door hun ligchaam te sterken en hunnen geest
te ontwikkelen, even zoo verkeerd is het, indien men
in dezen geen maat noch perk kent. Beklagen
wij niet menig kind , van hetwelk reeds vroeg te
veel gevorderd wordt? Staren wij op de mindere
klassen der zamenleving, ach! hoe menige teedere
spruit zien wij, ten gevolge der ouderlijke heb-