Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
wakkere steun en eene ware vreugde uwer ouders
worden ! Zulk eene voortreffelyke zielsstemming in
eenen nog jeugdigen knaap is helaas! in onze dagen
een steeds zeldzamer wordend verschijnsel. Maar hoe
zou ook een verwend en vertroeteld kind in staat zijn,
eene ernstige, verhevene gedachte te vormen en
vast te houden; de ouders zullen veel meer ge-
durende hun gansche leven met hetzelve moeite
hebben! — Maar, lieve meid — immers heet gij
leentje? — gij spreekt geen enkel woord. Gij
doet alzoo nog niets te huis ? Doch ik weet het,
meisjes zijn steeds bescheidener; uw broeder
wil voor u spreken. En waarlijk, hij doet dat
met aandrang en met warmte. Nu, dat is braaf,
liet is een bewijs van een edel en vast karakter,
wanneer men reeds vroeg in andeien het goede
roemt, voor de zwakken in de bres treedt en heu
verdedigd. Alzoo , mijn beste jongen, leentje
is dus ook zeer vlijtig, ja vaak nog meer dan gij
zelf? Dat is regt, want zij is ook ouder. Zij breidt
kousjes en naait kleedjes voor hare pop, zij helpt
moeder in de keuken, en spoedig leert zij spinnen,
eu wordt dan nog meer voordeelig aan het huis-
gezin. Gij zijt beiden hupsche, brave kinderen.
Maar is u dat arbeiden niet tot een' last, en zoudt
gij niet liever altijd spelen en rond loopen; dit is
toch aangenamer ? Neen , zegt gij ,. hoe welkom
het spel u ook is, en uwe ouders u daartoe gaar-
ne den tijd gunnen, zoo wilt gij, wanneer het
oogenblik daar is, even gaarne uw werk beginnen.
Gij hebt regt. Was dit toch zoo niet, dau zoudcu