Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
iir
die andere kinderen vertrokken zijn, wat doet gij
dan in huis ? Uwe les voor de school leeren,
zegt gij, en arheiJen. Dat eerste geloof ik, maar
het laatste , — gij arbeiden ? Is dit waarlijk zoo ?
Nu zie mij niet zoo boos aan , lieve jongen , als
1 of ik u beleedigd had. Vertel dan, wat gij doet! —•
. Nu , dat is iets anders. Gij houdt u bezig met
I knoopen, moogt wat timmeren, zult spoedig
I draaijen leeren, daarenboven helpt gij vader eu
moeder, ook uwe zusjes, waar gij slechts kunt —
waarlijk dan hebt gij veel, zeer veel te doen.
] Maar doet gij alles met de regte orde, en hindert
] gij uwen ouders bij hunnen arbeid misschien niet
I meer, dan gij hun nuttig zijt? Wordt niet boos,
johan ! Ik wil het gelooven, dat gij een beste jon-
gen zijt, en vader en moeder regt met u te vreden
zijn, u daarom ook prijzen, wanneer gij uwen
arbeid met verstand en orde leert verrigten. Hoe
jong gij zijn moogt, weet gij het toch evenwel,
dat zij om uwentwil vele zorgen hebben gehad en
nog hebben. Daarvoor moet gij natuurlijk, en
zoo veel gij kunt, dankbaar zijn, en zulks door
daden toonen, opdat zij eenmaal regt veel vreugde
van u beleven mogen. Ik ben overtuigd, dat wan-
neer gij grooier zijt, gij nog dankbaarder zijn en
uwe ouders nog meer zult liefhebben. — Maar
hoe Is het u, johan ? uwe oogen fonkelen als
vuur! — Nu, waarlijk, gij moet wel eene brave
moeder bezitten en door haar met teedere zorg
zijn gevormd, dat reeds eene goede en edele ge-
dachte u zoo ontvlanimeu kan. Gij zult eens ee»