Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
oefeiiiijg. Met derzelver beschouwing houdt gij u
thans bezig; nu, dat is allerliefst. Zeker, dat ei-
ken- en wilgenblad, hetwelk gij daar in uwe han-
den hebt, hoe verschillend zijn beiden in kleur,
vorm en gedaante! Welk een' fraaijen krans van
eikenbladen hebt gij daar te zamengevlochten!
Nu dat bevalt mij regt goed. Gij beiden verdient
allen lof. Van het spelen vermoeid, hebt gij u
afgezondei'd, en houdt u met iets verstandelijks
bezig. Gij zijt de beide oudsten, geeft dus een
weinig acht op de overigen , die nog lustig aan
hun verschillend spel zijn; ik heb iets in huis te
verrigten, en kom zoo straks weer bij u."
Wel nu , waarde moeders , wat dunkt u, heeft
«ARIA er niet den slag van, de lieve kleinen goed
bezig te houden, elk naar zijne jaren en behoefte.
Willen wij eens nader treden, en met die twee,
die niet meer spelen, een gesprek beginnen. Gij
bemerkt dat beide hare kinderen zijn. Gij stemt
toe, nu dat geeft mij genoegen.
»Zóó bezig, beste jongen , en gij ook, lief meis-
je. Straks de meest bekwame spelers , weet gg
thans uwe oogeublikken nog verstandiger te beste-
den. Aldus blijft men bewaard voor tijdverveling.
Maar wie leert u dit alles? Ja, ik begrijp het
al. Uw vader is niet veel te huis, en moet dik-
wijls elders wezen, het is vooral uwe moeder,
die u niet alleen tot spelen opwekt, maar u ook
tot iets meer gewigtigs aanspoort. Gij hoort zeker
gaarne naar hetgeen zij u zegt; dat is goed, en
\oür u zelven ook hel best. En JOiUN, als nu straks