Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
tje spelen, pand verbeuren, en u verstoppen, of
iets anders, wat voor u past en u vermaken kan.
Maar klonteren en worstelen, ratelen, trommelen
en fluiten moogt gij niet; dat strijdt met de wel-
voegelijkheid. Naderhand kunt gij voor huismoe-
dertjes spelen, voor de knapen kooken of met hen
school houden."
»Ja, zoo moet het zijn, lieve kinderen, regt
lustig, regt vrolijk! Spelend moet uwe intrede in
het leven zijn, spelend uwe eerste jeugd voorbij
snellen. Dat is overeenkomstig de natuur, lloe
vrolijk springt gindsche jonge kat in het rond,
hoe huppelt het veulen op de groene weiden! Waar-
om zou het anders mei u zijn ? Neen, hij is uw
vriend niet, die uwe spelen stoort en uwe vreug-
de afkeurt. En waarlijk, wie zou verdrietig en
gemelijk uwe opgeruimdheid hinderen, zoo lang
zij binnen de behoorlijke palen blijft en in geene
ongebondenheid ontaardt. Die blijde stemming u-
wer ziel, dat vrolijk spel geeft eene gezonde be-
weging , sterkt uwe krachten, en maakt u vlug eu
buigzaam."
»Maar wat doet gij daar, beste Johan ? hoe
levendig staan uwe oogen! Ha! ha! dat is een
allerliefst huis, dat heet verstandig gebouwd!
Maar het bevalt u nog niet. Wel nu, zoo werp
het omver en bouw een beter op. Gij hebt den
tyd , en zoo iets leert nadenken en de dingen met
orde schikken. — En gij mijne dochter, waarmede
houdt gij u bezig? Gij brengt de lessen uwer moe-
der, die u zoo dikwijls op de natnur wijst, iu be-