Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
»Speelgoed, lieve kinderen, speelgoed. Jubelt
maar en huppelt vrolijk rond! Het verblijdt mij
zoo innig, wanneer ik u opgeruimd en vol vreugde
aanschouwen mag. Maar dringt niet te sterk op
mij aan, en laat mij eerst de kleinsten helpen. Daar
neem gij den klepper! Gij dit stokje met ringen!
Gij den hoepel met bellen Gij de doos met kra-
len! Gij den ratel! Nu, grijpt toe en laat het niet
vallen. Wel zijt gij nog zeer klein, doch gij moet
bezigheid hebben, gij moet kunnen klinken, klep"
pen en ratelen. Hier een houtenpaard met een
zweep, een kruiwagen en een hoepel, dezen zijn
voor u, beste jongens! Hoe oud zijt gij wel? Zes
jaren ! Goed , en daarom behoeft gij veel beweging
ïn de vrije lucht. Maar breekt dé dingen niet!
Louise, waarom zoo stil, gij moogt ook wel mede
springen en loopen, hier is een pop; doch niet
zoo wild als gindsche knapen, kind , gij zijt een
meisje! — Wie wil den drijftol, den trommel en
de fluit?"—»Ik, ik ,ik!" — »Aan allen kan ik niet
alles geven. Hier, gij zijt reeds wat ouder, en zult
de dingen wel goed in acht nemen. Trommelt en
fluit lustig op, doch niet onordelijk en woest. —
Hier, gij andere knapen, hier een bal en stok om
te slaan! — Loopt niet zoo haastig, kinderen I
Valt niet, valt niet! Daar Ugt er reeds een! Nu,
slechts niet zoo aanstonds aan het schreijen I Op.
gestaan! Ja, zoo is het goed! ()]» een ander maal
neem u beter in acht! — ü, meisjes, wil ik den
bal leeren werpen, dit geeft ook voor u eene ge-
zonde beweging. Even zoo moogt gij blindemaune-