Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
op eene doelmatige wijze bezig te Jioudcii.
Kinderen willen, kiuderen moeten spelen. Maar
is bet nu hetzelfde, wat de moeders hun daartoe
in handen geven , of behoort zulks niet veeleer
met verstandig overleg te geschieden ? Laat ons
eens zien hoe maria handelde. Het spreekt van
zelf, dat zij voor hare kleinste kinderen nimmer
eenig speelgoed kocht, hetwelk met verw beschil-
derd was. Immers , zoo lang zij nog heel jong zijn,
nemen zij gaarne alles in den mond, lekken er
voor en na de veelal schadelijke verw af, en slik-
ken dezelve binnen. Voor dit nadeel zocht zij hen
te bewaren. En naarmate zij grooter werden, be-
zorgde zij hun juist zulke voorwerpen , om mede
te spelen , die beweging vorderden en eene welda-
dige oefening aanbragten. Kostbaar en kunstig
waren zij niet, maar toch van dien aard, dat men
veelerlei veranderingen met dezelve kon daarstellen.
Kinderen toch beminnen de afwisseling, en hier-
naar moet men zich met verstand zoeken te sciük-
ken. — Het treft zoo geheel van pas, dat juist
op dit oogenblik verscheidene kinderen bij die van
Jufvrouw aibrecht geuoodigd zijn, zij spelen
lustig en vrolijk op de ruime plaats, die zich ach-
ter de woning bevindt. Het is heerlijk weder
en verkwikkend zijn de stralen der lentezon. Wil-
len wij niet een weinig toezien en luisteren? Daar
komt maria aan, en even als altijd ligt eene stille,
vrolijke kalmte op haar gelaat; zij heeft de han-
den vol, en haar meid draagt nog meer; laat ons
zien, wat het is, en hooren , wat zij spreekt.