Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
^f; haudelen zij wel verstandig, en zullen zij door
hun gedrag het voorgestelde doel bereiken ? Waar-
toe gaf de Schepper den mensch deze kracht,
dien aanleg , dat ligchaamsdeel en dien zin ?
»Voorzeker," sprak zij dan bij zich zelve , »heeft de
Voorzienigheid met ons een groot doel, want waar-
om ons anders met zulke verhevene verniogens en
met zulke heerlijke voorregten begunstigd ? Dit
doel kan geen ander zijn, dan de ontwikkeling
van al onze krachten, eerst der zinnelijke, en
daarna der geestelijke. Hierdoor alleen kan het
mogelgk zij(n, het hoogste einddoel: gelijkvormig-
heid met God, reeds op deze aarde te bereiken.
Daarom plantte de Vader in den hemel eene zoo
onuitwischbare zucht tot wei'kzaamheid in de kinde-
ren. Dezelve behoeft evenwel in elk geval de leiding,
ja gewis de meest zorgvuldige leiding van ouders en
leermeesters, opdat zij niet verslappe of ontaare."
En , waarde moeders , zoudt gij niet meenen ,
dat Jufvrouw albrecht zoo tamelijk regt heeft ?
Werkzaam te zijn is niet alleen behoefte voor den
meer rijperen leeftijd, ook onze kinderen willen
bezig gehouden worden, doch op eene verstandi-
ge wijze. Maar aan dit laatste ontbreekt het u
dikwijls. Slaat eens het oog op uwe eigene lieve-
lingen , en vraagt het u af, waarom zij zich vaak
zoo onbetamelijk gedragen? Welk eene verveling
leggen zij menigmaal aan den dag, welk eene
vernielingswoede omtrent hun speelgoed! Van
waar dit? gewis uit geene andere oorzaak, dan
dat gij geene zorg genoeg besteedt, om hen