Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
rio
»in den gelieelen tuin staat voorzeker geen schoo'
ner. O, die moet ook wel goed smaken!" Wel
kwamen hem op dat oogenblik levendig voor den
geest de ernstige waarschuwingen zijner ouders ,
om toch niets te proeven, hetgeen men niet ken-
de. De begeerte naar het genot der schitterende
vrucht was te groot, dan dat zij niet de overhand
behield. Hij zag zorgvuldig rond, of hem ook
iemand gadesloeg, en niets bemerkende, plukte
hij de verleidelijke vrucht af, en begon van de-
zelve te eten. Maar naauwelijks had hij dit gedaan,
of het was hem als gloeide zijn geheele mond
van een verterend vuur. Hij spuwde haar hui-
lend en schreijend weer uit, doch het hevig bij-
ten en branden wilde niet ophouden.
De moeder, die juist niet ver van daar zich be-
vond , liep op zijn schreeuwen toe, en spoedig
bemerkende , wat er gaande was , sprak zij : » o
gij ongehoorzaam kind ! Hoe dikwijls heb ik u
reeds gezegd: wat gij niet kent, moet gij niet
eten. Nu , gij zijt voor uwe ongezeggelijkheid naar
verdienste gestraft, en het is goed, dat gij niets
doorgeslikt hebt, anders had u zulks het leven
kunnen kosten. Deze vrucht, die men Spaansche
Peper noemt, is overigens het regte beeld der
zonde , die ons door haren bedriegelijkeu schijn
lokt, doch wier genot slechts smart en dood aan-
brengt."
»Voorzeker, Jufvrouw albrecht, op deze wij-
ze moeten de kindereu de gevolgen hunnei' ver-
keerdheden levendig beseften , en voor dezelve iu
9