Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
128
van beiden, men .spixke daarover, wanneer men
alleen is, want niets vermindert meer de achting,
die wij vorderen mogen, dan dat onze kinderen het
bemerken, dat v/ij het onderling oneens zijn.
Straft dus de vader, de moeder vergete dan niet
het kind onder het oog te brengen, waarom dit
geschiedt, ten einde het duidelijk leere inzien, dat
het de ontvangene tuchtiging verdiend heeft. In-
nig verheugt het mij, dat mijn albrecht met mij
steeds dezelfde lijn trekt, en wij in alles naar een
bepaald plan handelen. — Intusschen, lieve vrien-
din, moet ik u nog herinneren, hoe het mij me-
nigmaal gelukt is, dat weerstreven mijner kinderen
te doen ophouden, door ter regter tijd eene kleine
geschiedenis te verhalen, waarin zij ter hunner
waarschuwing de gevolgen van zulk een gedrag
levendig zien voorgesteld. Dan eens is zij eigene
vinding, dan weer ontleen ik haar uit het een of
ander goed boek. Zoo vertelde ik hun nog onlangs,
wat ik ergens vond met het opschrift:
Ongehoorzaamheid ositrent Ouders.
De kleine Lodewijk beschouwde in den tuin
de vele vreemde gewassen, die in sierlijke potten
op de bloemenbedden prijkten. Daar zag hij on-
der anderen eene lage plant met schoone, donker
groene bladeren en eene langwerpige vrucht, wier
prachtig rood wel het purper en het schaxdaken
scheen te overtreffen.
» Welk eene wonderschoone vruchtsprak hij ;