Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
en zöo behoeven Vij hun ook niet te gehoorzamen,''
»Jufvrouw ALBRECHT, gij kunt alles regt goed
uitleggen. Maar wanneer nu het kind eigenzinnig
is, en het bevolene niet doen wil ?"
» Helaas, ik beken het, wij moeders zijn dikwijls
te zwak om regt door te tasten. En toch is zulks
zoo volstrekt noodzakelijk. Bevelen te geven, ge-
hoorzaamheid te vorderen, en evenwel voor de
kinderlijke eigenzinnigheid te bukken — welk eene
zwakheid zou dit verraden, en welk eenen nadeeli-
gen invloed uitoefenen! Zoo immers zouden onze
kinderen de regte achting voor ons verliezen, op
onze woorden geen vertrouwen meer stellen, met
onze bevelen ligt den spot drijven, en steeds ei-
genzinniger hunnen wil volgen. Men eische liever
iets minder , althans niets meer en niets anders dan
men vorderen mag ; doch wat men gevorderd heeft,
houde men vast, en dringe met liefdevollen maar
te gelijk met onwrikbarcn ernst op de volbrenging
aan. Blijft het kind weerbarstig, dan worde Sa-
lomo's les gevolgd: weerhoud de lucht niet van
het kind; als gij het met de roede slaat, het
%al er niet van sterven. Mogt dan al de moeder
te zwak zijn, om dezen haren pligt te vervullen,
zoo mag zij immers verwachten, dat de vader haar
zal bijstaan en met haar medewerken. In het al-
gemeen, Jufvrouw ELBAS, is niets meer noodig,
dan dat er bij de opvoeding de grootste eenstem»
migheid bestaat tusschen de ouders, en nimmer de
een den anderen weerstreeft, althans niet in de te-
genwoordigheid van hun kroost. Al dv/aaldt een