Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
waarschuwing, om toch tot geene overdrijving te ver-
vallen. Vele ouders maken zich daaraan schuldig,
en worden zoo al te streng» Het is zulk een ge-
lukkige leeftijd, waarin onze lievelingen verkeeren;
waarom zouden wij hunne vreugde noodeloos ver-
gallen ? Spoedig genoeg zullen zij ontwaken uit
den zoeten droom der kindschheid, en hunne
tranen zien vlieten over het bittere en moeitevolle
dezer aarde. Met omzigtigheid moeten wij hen be-
oordeelen, en onderscheid maken tusschen boos-
heid en onwetendheid , tusschen opzet eu jeugdige
dartelheid. Wij doen dit niet altijd, en verwaar-
loozen zulks vooral dan, wanneer onze eigene ziel
ontstemd is. Als des levens rampspoed ons drukt,
en ons binnenste door verdriet wordt aangetast,
hoe vaak zijn wij dan gemelijk ten opzigte der
onzen , wij bestraffen hen dan wel eens over din-
gen, waarover wij, bij eene meer kalme gemoeds-
stemming, lagchen, ja hen misschien prijzen zou-
den. Waar zich waarlijk stugge eigenzinnigheid en
opzettelijke boosheid openbaren, daar verheffe zich
onze stem met heiligen, met hoogen ernst, daar
doe zich de ouderlijke wil met kracht gelden, en
zij de eisch tot gehoorzaamheid onvoorwaardelijk
gedaan. Maar hunne onschuldige vreugde, hun
vrolijk spel, hunne dartele scherts—dat alles moet
ongestoord blijven."
»Neen, neen, Jufvrouw albrecht, ik wil slechts
daarop staan, dat zij het verkeerde laten, en doen
het geen hun met regt mag geboden worden."
»Ja, zoo is het goed. Maar hierbij dan ook