Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
goeding poogt te verkrijgen voor hetgeen hij missen
moet, wat dan ?"
»Behoede en beware mij God, dat zal hij niet
doen! Neen, neen. Jufvrouw albrecht, zulks ge-
loof ik niet van hem!"
» Wees op uwe hoede, lieve vriendin, de mensch
is zwak, en de mannen laten zich te dikwijls weg-
slepen. — Maar welke booze gevolgen een klein
verzuim naar zich sleept, ziet gij thans. Dat gij
de kaas niet wel bewaardet, geeft tusschen u en
uwen elbas twist, maakt uwe dienstboden tot
snoepers, wekt uwe kinderen tot ongehoorzaam-
heid, en voert misschien uwen echtgenoot op ver-
keerde wegen."
» Houd toch op, houd toch op, Jufvrouw al-
brecht. En van dat alles zou ik de schuld zijn!
O spreek toch anders!"
»Ik wil, ik moet het zeggen, wat gebeuren
kan! — Daarenboven, wat is in het algemeen
eene toornige vrouw ; immers iets onnatuurlijks ?
Hoe zullen de kinderen zich beheerschen leeren,
wanneer zij het zien , dat de ouders in twist en
tweedragt met elkander en met hunne dientsboden
zijn? Wat, indien de vader straft, en de moeder
veronschuldigt; wat indien zulks geschiedt in het
bijzijn der kinderen? Hoe schadelijk moet dat
alles werken!"
»Ja, wie zich altoos zoo beheerschen kan."
»Gewoonte , lieve Jufvrouw elbas , enkel ge-
woonte ! En de goede gewoonte , die' ons als van
zelf tot eeue tweede natuur wordt, maakt ons en