Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
niet gedaan, er zelfs niet aan gedacht had,
en nu gaat hij op de meid schelden. Ik begin
er tusschen beiden te komen, en ovei\ de snoep-
zucht der dienstboden , die met hetgeen men hun
geeft, niet te vreden zijn, uit te varen. In ))laats
dat mijn man met mij instemt, valt hij veelmeer
legen mij uit, en bekijft mij hevig, dat ik niet zorg,
alles behoorlijk geborgen wordt. Ilij beveelt den
kleinen hans andere kaas te halen, doch daar ik
door elbas berisping nog driftiger was geworden,
verbied ik den jongen zulks le doen , want met
brood en wijn kon het voor deze reis wel gaan.
Nu werd het eerst regt boos. Mijn man slaat den
knaap, ik spring voor hem in de bres, en de kin-
deren beginnen te schreijen. IIans wil niet doen,
wat zijn vader hem steeds dringender gebiedt, en
schreeuwt, dat zijn oudste zusje zulks beter kan
verrigten, dan hij. Maar zij is nog minder gewil-
lig; hem was het bevolen, en hij moest het dan
ook doen, zij behoefde niet. Mijn man is door
gramschap buiten zich zeiven, scheldt op mijne
onachtzaamheid, dat ik niet genoeg zorg, en de
kinderen ongehoorzaam maak. En zoo is hij weg-
geloopen, en wie weet, waar hij thans zit, en in
welk een gezelschap hij beland is!"
» Waarlijk erg genoeg! En als nu, bij het her-
halen van zulke looneelen, uw man eens een' te-
genzin in den huiselijken kring krijgt, eu elders
zoekt wat hij alleen in den liefdevollen omvang
met de zijnen vinden kan; wanneer hij eens door
zondige middelen en op gevaarlijke plaatsen ver-