Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
Niet gewoou hare kinderen van den omgang met
die van hare buren en bekenden uit te sluiten,
zag zij veeleer gaarne de haren met andei-en te
zamen zijn. Eene geheele afzondering, meende zij
met regt, moest hen hoogst eenzijdig doen wor-
den, hetgeen zij voor schadelijk hield. Intusschen
gebruikte zij hierbij de grootste omzigtigheid, en
koos voor hare kinderen alleen het verkeer met
de zulken, van welker betere gemoedsgeaardheid
zij zich overtuigd hield. En onder dezen rekende
zij vooral die van Jufvrouw elbas. Daarom ge-
beurde het dan ook, dat zij hare vriendin somwij-
len, en wel vooral des zondags namiddags, voor
eenige oogeublikken bezocht. En zoo bij elkander
zijnde, liep het gesprek niet over de meestal on-
beduidende voorvallen van den dag en de beuzel-
achtige nieuwigheden harer woonplaats, maar veel-
meer over beider kinderen en derzelver opleiding
en vorming- Zij was wederom op weg naar de
woning van Jufvrouw elbas ; doch vóór zij dezelve
binnentrad, hoorde zij reeds een ongewoon getier
en geschrei. Hierover verschrikt, was zij in onze-
kerheid, of zij wel haar voorgenomen bezoek zou
volbrengen, en bijna had zij hetzelve er aangege-
ven, en zou terug gekeerd zijn. Evenwel ging zij
verder, en naauwelijks trad zij de deur binnen,
of Jufvrouw EliBAS snelde haar met een gloedrood
gelaat tegen. Alles scheen in de uiterste verwarring.
De kinderen weenden of zaten verdrietig in een'
of anderen hoek. Zelfs knecht en meid liepen
mokkend door het huis, eu slieten schimpwoor-