Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
pogingen vruchteloos zijn. Gehoorzaamheid, en
dit beweert men met regt, is de leidende band,
aan welken alleen de opvoeder het kind tot een
regt zedelijk bestaan en tot een vroom en deugd-
zaam leven voeren kan. Wordt die band verbro-
ken, dan houdt zijn invloed op; en van het oogen-
blik af, dat het kiud weigert te gehoorzamen, stelt
het zich naast deszelfs opvoeder, terwijl deze uit
de stelling treedt, die hij tot dus verre had in-
genomen , en niets meer wordt dan een raadgeven.
de vriend. Eene te vroege vrijheid, die men niet
te gebruiken weet, wordt dan het eigendom van den
knaap of van het meisje, zoo geheel in strijd met
die onbetwistbare waarheid, dal hij, die regt heer-
schen wil, eei'st dienen, en wie regt vrij wil wor-
den, vooraf moet leeren gehoorzamen. Daaraan
reeds vroeg gewoon , openbaren zich deszelfs wel-
dadige gevolgen niet slechts gedurende de jaren
der jeugd, maar breiden zich zelfs uit over het
geheel volgend leven. Wie vroeg met verstandigen
ernst er aan gehouden is, zich naar een' hooger
wil en naar een gezag, hetwelk boven hem staal,
te voegen en zich daaraan te onderwerpen, voor-
zeker hem zal het niet zwaar vallen, in rijpere jaren
aan de van God gestelde overheid, ja aan God zei-
ven gehoorzaamheid te bewijzen. Hoe innig MA«
RIA hiervan overtuigd was , moet ons reeds duide-
lijk zijn uit alles , wat wij tot dus verre van haar
hoorden en zagen, en zal ons nog duidelijker wor-
den door een gesprek, hetwelk zij daarover met
.Tufvrouw ïLBAS had.