Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
zij zien cn hooren moet noodwendig op hen eene
nadeelige werking doen. Reeds meermalen herin-
nerden wij het elkander, wat vooral de moeder ver-
mag ; zoo van jongs af, zoo altoos bij en rondom
hare lievelingen, oefent zij op hen eenen beslissen-
den invloed, herrinncrd u veel aan maria, en sta
haar voorbeeld van reinheid en stipte orde, zoo in
alles zigtbaar, levendig voor uwen geest; verzamelt
al den ernst, waarvoor gij vatbaar zijt, en wendt el-
ke kracht uwer ziel aan, om te herstellen, het-
geen verkeerd is gedaan, en al wat onwelvoegelijk
en onbetamelijk is , verre van u te \veren. liet zal
op uwe kinderen weldadig werken, en bij den aan.
blik daarvan, bij de meerdere kalmte, die zich in
uwe woning verbreidt, zal het u daar steeds beter
worden en uwe moederlijke vi'eugde zich verhoogd
zien. Moge hooger zegen uw pogen roet de beste
gevolgen bekroonen!
XIV.
HOE MARIA'S KINDEREN GEHOOR-
ZAAM WORDEN.
Moeders, wilt gij in de opleiding en vorming
van uw kroost gelukkig slagen, zoo gewent hetzel-
ve aan gehoorzaamheid. Zonder haar zullen al uwe