Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
staan op, en nogmaals lioort gij hen tot God spre-
ken , llem danken en bidden :
O Heer! wij danken u
Foor zooveel r uime gaven ,
JKaarmec gij mild'Hjk nu
Ons op deez' stond woudi loren.
Deel ons gezondheid mee,
Bij ^t voedsel ons bereid.
Geef hier ons levenslust,
En namaals zaligheid-
31 oog nimmer aan den disch,
Om hart uw/ gunst miskennen;
Leer aan erkentenis
Zich ons gemoed gewennen !
Steeds zij uw' heit ge wet
Het rigtsnoer onzer daden;
IFaar onze voet dan sta,
Zal ons geen onheil schaden.
Als reeds uw liefde op aard
Ons zooveel heil wil schenken,
tv at blijft ons dan bewaard.
Komt ons uw hemel wenken?
Leid, Vader', ons daarheen
IFaar we op uw heillicht staren,
Dan paart zich onze dank
Aan dien der Engelen scharen.
Mij dunkt, moeders, het was u daar wel in ma-
ria's huisgezin. Doch nu moeten wij naar onze
eigene woning terug, want anders zouden wij daar
wanorde veroorzaken. Het is immers etenstijd.
Nu ik wensch u allen zulk eenen gezegenden maal-
tijd , als waarvan wij zoo even getuigen waren.
8 *