Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
Schenk, Vader! ons het dag'lijksch brood,
J<Jn leid ons in uw v/egcn.
Ontsluit O Heer! uw' milde hand.
Gij kunt ons alles geven.
Die alles schept en onderhoudt,
Wai noodig is voor 't leven.
Gij hebt ons vroeger mild gevoed,
En laat ons niets ontbreken.
Als, met een kinderlijk gemoed,
JFij om uw bijstand smeeken.
Verzadig ons in matigheid.
Zijn we aan den dxsch gezeten, —
En laat ons hij het ruim genot.
Ook de armen niet vergeten.
Uoe wel gepast, hoe roerend! — Doch mis-
schien bestaat de maaltijd thans uit iets ongewoons,
misschien is de tafel heden bijzonder goed voor-
zien, en van daar de tevredenheid der kinderen,
de eetlust, waarmede zij aanzitten en de vrien-
delijke blik, met welken zij ons aanzien? Laat ons
nader treden I Neen, inderdaad , het is niets bij-
zonders , maar juist zóó, als met albrechts om-
standigheden overeenkomt. Maar, zoo ziet gij het,
dat men met weinig vergenoegd zijn kan. Neen
waarlijk, overvloedig eten en drinken heeft nog
nooit iemand het regte geluk aangebragt.— De maal-
tijd is geëindigd, en hebt gij nu wel gehoord,
dat een der kinderen iets met onbescheidenheid
gevorderd, of zelfs een onvriendelijk gelaat ge-
toond heeft? Hoe ordelijk is alles toegegaan, Zij
4