Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Een werkje, als het tegenwoordige, behoeft eigenlijk
even zoo weinig een voorherigt ^ als een gewoon reiziger
eenen koerier. Het treedt ongedwongen en eenvoudig de
wereld in , eti maakt geene aanspraak, in trotsche paleizen
of schittcratde salons bijval te zullen vinden, liet is tevre-
den , wanneer het in de woningen van den gulden middenstand
ecne goede ontvangst mag ontvangen ; daarvoor is het ge-
schreven ^ en ter vervulling van deszel/s behoeften opgesteld.
En gelukkig zal het zich noemen, wanneer het daar spoe-
dig geheel te huis mag zijn , en menige bezige moeder, met
een' vrolijken handdruk en met een »behoede u GodV^ van
hetzelve, hetzij aan den avond of aan den morgen, af-
scheid neemt. Het verschijnt op het groote wei^eldtooneel
met geen ander doel, dan om ouders en kinderen gdukkig
te maken, en aan moeders den weg te wijzen, om dit heer-
lijk doel te bereiken. Het wenscht den huiselijken toestand
te verbeteren, en daaruit eenen veredelden toestand des burgerlij-
ken levens te doen ontspruiten, IFelk eene belooning voor
hetzelve, wanneer het daartoe iets mag bijdragen f Waarlijk,
zij gaat deszelfs stoutste verwachtingen te boven , en vervult
deszeifs vurigste wenschen l In die vervulling is het doel van
een langdurig en welgemeend streven bereikt*
In ccnvoudigen toon ^ het zij nogmaals gezegd ^ verschijnt
het tegenwoordige werkje» Maar zou het daarom minder