Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
aangeboden, — water, dat heerlijke geschenk der
natuur, neemt vuilnis en vlekken weg, en geeft
aan tallooze dingen reinheid en zuiverheid. Een
aangenaam gevoel overmeesterde u, toen gij AL-
BRECHT's woning binnentradt en daarin rondwan-
delde , maar dit gevoel zal u dagelijks bezielen, in
dien gij in uwe eigene alles met juistheid schikt,
en wat binnen hare muren gevonden wordt, be-
hoorlijk onderhoudt. En hoe weldadig zal de aan-
blik daarvan op uwe kiuderen werken, hoe zal
uw voorbeeld den besten invloed op hen uitoefe-
nen. Van jongs af zagen die van MARIA zich om-
ringd door niets dan orde en reinheid ; waar zij
zich begaven en wat zij aanschouwden , in alles wa-
ren beiden zigtbaar; is het wonder, dat zij alzoo
de beste, de heilzaamste indrukken ontvingen, en
die indrukken zich met eiken dag dieper en dieper
in hun binnenste vestigden? Indien ergens, hier is
het waarachtig: leeringen wekken , maar voor-
heelden trekken. In de woning, die wij bezocht
hebben, hoorden de lieve kleinen niet alleen van
de lippen hunner moeder de beste vermaningen,
maar vonden ook in haar geheel gedrag de krach-
tigste aansporing , om ze getrouw op te volgen;
en van daar dan ook, dat zij reeds vroeg een na-
tuurlijk gevoel voor reinheid en orde bezaten.
Heeft het u , brave huismoeders , goed gedaan ,
in albrecht's huis rond te wandelen , wij willen dan
ons bezoek hervatten. Juist is het de tijd van het
middagmaal. Het meisje dekt den eenvoudigen
disch, en wordt door haar kleine broertje gehol-