Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
niet. Wij kunnen ook Luitendien alles genoeg-
zaam bezien. Daar ligt de grove wasch, elke
soort afzonderlijk; hemden alleen , kousen alleen ,
llnnendoeken alleen; hier voor haren albrecht ,
daar voor de kinderen. Men zou alles zelfs bij
nacht knnnen vinden. Ginds staat de kast met
de fijne wasch, doch daarvan bezit ik den sleutel
niet. Intusschen heb ik haar wel eens open ge-
zien , en er een' nieuwsgierigen blik in geworpen.
De inhoud is maria's oogappel; maar met zeer
veel moeite is dezelve ook bij een verzameld. liet
grootste gedeelte van het fijne lijnwaad heeft zij
zelve gesponnen, en is daarmede eerst begonnen ,
nadat hare woning van alle schuld vrij was. Is
zij niet eene regt geaarde huisvrouw? Thans moet
ik u verzoeken , zoo zacht mogelijk te gaan, want
in de kamer, die wij nu binnen treden, ligt haar
jongste kind, een allerliefste , roodwangige knaap,
in eenen gerusten slaap.^ Ik geloof wel, dat gij
allen hem gaarne zoudt willen omhelzen en kus-
sen; maar gij moogt hem niet wekken. Ziet, hoe
stil en bedaard het oudste meisje daar zit, en
zich vlijtig met haar breiwerk bezig houdt; de
moeder heeft het haar zoo ernstig op het hart
gedrukt, om toch zorgvuldig haar broertje gade
te slaan , en zij is gehoorzaam genoeg, zich niet
van hem te verwijderen. En zeker liebt gij het
reeds bemerkt, hoe zuiver de lucht is, die de
kamer vervult, en hoe keurig zindelijk het bedje,
waarop de kleine rust. Hoe netjes is alles aan
-den slapenden knaap; is het niet, als of hij het