Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
Ledorvenlieïd der nelgingen. Neen, gelijk de edele
Bourgonjewijn, als met verkwistenden overvloed,
de suikerstof doet boven drijven en laat afschui-
men, en daar door aan geur en kracht wint, zoo
verscheen ook bij maria's kinderen die beminne-
lijke geaardheid, als eene overvloedige giststof,
voortspruitende uit een rein en edel gemoed. Moet
het gezegd worden, hoe veel zij daardoor voor
zich zei ven gewonnen?
XIII.
MARIA'S KINDEREN HEBBEN EEN NATUUR-
LIJK GEVOEL VOOR REINHEID,
ORDE EN SCUOONHElD.
Reeds boven zagen wij het, hoe zich ieder-
een , zelfs de hooghartige Mevrouw C.... bij Juf-
vrouw albrecht wel en aangenaam gevoelde.
En waarlijk, hoe kon zulks ook anders ? Waar
men het oog vestigde, nergens ontwaarde men
wanorde of onzuiverheid, alles stond op de regte
plaats en blonk den binnentredenden zoo uitlok-
kend tegen. Maria is zoo even met haren al-
brecht , uitgegaan; indien gij wilt, dan zullen
wij te zamen hare woning binnen treden cn ecu
weinig in dezelve rondsnuffelen.