Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOG
liefde hare weldadige kracht verloren, en oefent
op hem niet meer haren zegenvollen invloed uit.
Geen wonder dan ook, dat op den vruchtbaren
-bodem hunner harten enkel distelen en doornen
ontkiemen, en het uiterlijk gedrag ten bewijze
verstrekt, wat binnen in de ziel omgaat. Maria's
liefde, altijd waakzaam altijd werkzaam, en daar-
enboven bestendig en rein, wist dit voor te ko-
men , en eene zachte, vriendelijke stemming des
gemoeds te bewaren, die zich zoo weldadig naar
buiten openbaarde.
Vele ouders zien het wel, dat hunne kinderen
zulk eene stemming missen, maar wat doen zij
nu? in plaats van het kwaad bij den wortel aan
te tasten, en eene geheele uitroeijing en wezenlijke
verbetering daar te stellen , zijn zij den schilder
gelijk, die door den glans van het vernis meni-
ge vlek zoekt te bedekken. Door een bloot uit-
wendig vertoon trachten zij het gemis van inwen-
dige goedheid en zachtheid goed te maken. Of,
indien dit niet geschiedt, dan wacht men alles
van de school; des onderwijzers snoeimes zal
het bedorvene herstellen, aan het kwijnend boomp-
je deszelfs frischheid en weligen groei teruggeven,
opdat het de gewenschte vruchten moge voort-
brengen. Indien gij meent, vrouwen en moeders,
dat gij op deze wijze uw doel bereiken en het
welzijn uwer kinderen bevorderen zult, dan zijn
uwe inzigten geheel anders dan de mijnen. En
daarom bid ik u, laat u toch niet misleideu!
Dat opgelegd vernis houdt geen stand; reeds nu