Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
kelijk blijde gedachte , dat ook misschien eenmaal
uwe kinderen even zoo beminnelijk en voorko-
mend mogen worden. Doch ik kan u niet anders
zeggen, dan dat het de onvervalschte, ware moe-
derliefde is, waardoor zij haren kinderen zulk eea
beminnelijk voorkomen van welgevalligheid schenkt.
Even gelijk de verwarmende en verkwikkende
stralen der lentezon niet alleen de geheele schep-
ping als met een nieuw leven vervullen, maar ook
weldadig op het menschelijk gemoed werken , zoo
is het ook maria's innige, reine genegenheid voor
haar kroost, die op hetzelve zulk eenen zegenvol-
len invloed heeft. Hare zorgvuldige opmerkzaam-
heid laat aan het verkeerde geen tijd, om zich vast
te zetten, met eene stevige hand wordt het onkruid
uitgeroeid; maar hierbij is zij steeds de teedere,
innig liefhebbende moeder, en geeft aldus aan de
zielen harer kinderen eene zachte vriendelijke stem-
ming. Deze openbaart zich naar buiten; en der
haren beleefd en bescheiden gedrag is dus een ge-
volg van derzelver innerlijke gesteldheid, het is
geen enkel vertoon maar wezenlijkheid.
Wordt niet tegen mij ingenomen , wanneer gij
dit leest, en valt mij niet in de rede, met te
zeggen : » mogen onze kinderen al niet zoo zijn
als die van maria , toch komt dit niet voort uit
gebrek aan genegenheid , wij beminnen hen harte-
lijk , en welligt meer dan zij." Meent niet, dat
het mij in de gedachten zou komen, als konde
eene moeder van liefde voor haar kroost ontbloot
zijn. Ook daar, waar echte beschaving gemist