Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
crgeus iu eeueu hoek te veibergeu en luidc Itr
schreijen; maar dat opene, vriendelijke, ja ik
mag zeggen, liefderijke indringen, en toch aau
den anderen kant dat stil en bescheiden gedrag
van maria's kinderen , was aan hen niet te vinden.
Het was in alles de regte maat, of beter: dat on«
beschrijflijk aangename in hun geheele wijze van
doen, hetwelk elks gemoed vriendelijk aandoet en
tot de hartelijk welmeenende kinderen , als van zelf,
henen trekt. Meent niet, waardige moeders, dat
ik zulks uit bijzondere ingenomenheid met maria
en hare lievelingen zeg; daarvoor wensch ik be-
waard te blijven. Ik zal haar en de haren eveu
zoo opentlijk berispen, waar zij verkeerd hande-
len , als ik ze prijzen zal, waar zij het verdienen.
Evenmin moogt gij gelooven, dat ik met de brave
vrouw in betrekking sta. Hoe zeer ik haar gedrag
gedurig en naauwlettend gadesla, weet zij zulks
misschien niet eens, ja heeft welligt aan mijn per-
soon geen de minste kennis. Houdt u veelmeer
overtuigd, dat maria regt boos zou worden, indien
zij het vernam, dat ik u van haar, die slechts in
stilte haren pligt wenscht te vervullen, zoo veel
verhaalde. Neen, neen, verheelt u van dat alles
niets. Doch zeker denkt gij ook zeiven daaraan
niet, maar vraagt welligt dringend : hoe heeft die
brave moeder het toch aangelegd, dat hare kin-
deren, noch te veel vreesachtigs en achterhoudends
noch te veel opens en vrijs in hun gansche doen
aan den dag leggen ? Want ik bemerk wel, het
is voor uwe moederlyke harten eene onuitspre-