Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOi
het onderhoud der dierbare panden, u door God
geschonken, gij acht niet de dagen van zorg, die
zij u kosten, noch de slapelooze nachten, die
gij aan hun ziekbed doorbrengt; en zoudt gij dau
niet gaarne elke kracht inspannen, om hun te ge-
ven , wat hen reeds hier zoo gelukkig en eenmaal
voor altoos zalig maakt? Was het niet eenmaal,
toen gij hen bij den doop aan God en Christus
hebt opgedragen , uwe heilige belofte , om vooral
voor den welstand van hunnen redelijken en onster-
felijken geest te waken, hen op te voeden in de
kennis en vreeze des Heeren ? Moeders, wat zou
het zijn, indien gij zulks verwaarloosdet, en zij
als aanklagers tegen u optraden in dien dag, waar-
op de Oneindige gerigte houdt! Weest dan getrouw,
en staart ook in dezen op onze edele maria; moogt
gij in den vriend uwer ziel dat alles vinden , wat
zij in haren albrecht vond, hij sta voorlichtend
en helpend aan uwe zijde ; moge vooral de beste
Vader u ondersteunen en zegenen! Bidt zonder
ophouden; wie vraagt, die ontvangt!
XIL
HOE MARIA 'S KINDEREN BELEEFDHEID
EN BESCHEIDENHEID LEERDEN.
Als men Jufvrouw albrecht bezocht, of slechts
door de plaats harer woning wandelde, dan kon