Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
hoofd moedig zullen opwaarts heffen? Elke blik op
de voor ons liggende toekomst moet u ontroeren, elke
gedachte aan de eeuwigheid bange vrees instorten.
Maar laten uwe kinderen de wereld intreden met
reine, vroom gestemde harten, met den diepsten
afkeer van het kwade, met de warmste liefde voor
het goede, vol van God en bezield met de zuiverste
gevoelens voor zijn heilig aangezigt, o! dan zullen
zij het pad bewandelen, waarop zij ruste en vre«
de, en eenmaal aan deszelfs einde den hemel
vinden. Weest dan naauwgezet, en sterkt u daartoe
door vertrouwen op den Almagtige! niet elders,
maar in de huiselijke woning, onder het ouderlijk
dak, is de beste kweekschool voor zedelijkheid en
Godsvrucht. De vaderlijke en moederlijke lessen,
beider deugdzaam en vroom gedrag moeten wel-
dadig op het jeugdig gemoed werken, voor het-
zelve tot gedurige aanwijzing en te gelijk lot krach-
tigen spoorslag zijn , om meer te zoeken, dan de
ontwikkeling des verstands en de opscherping van
het oordeel. Laat niet aan anderen over, wat on-
der uwe eerste en heiligste pligten behoort. Bui-
ten uwe woning wordt de vorming uwer kinderen
voor zedelijkheid en Godsvrucht te dikwijls ver-
waarloost, en al gebeurt dit ook niet, al wordt
ook in de school en bij het onderwijs des leeraars
de uiterste moeite aangewend , het zal veel van
deszelfs uitwerking missen, indien uwe pogingen
niet mede werken. Wat heeft de naam »moeder"
niet in, en wat verwacht men niet van uwe liefde!
Hoe oneindig veel getroost gij u voor het leven en