Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
ook mijne eigene ervaring mij geleerd heeft, den
kamp met het kwade, onder Gods bijstand, moe-
dig te aanvaarden en zegevierend te eindigen. Zou
ik, met het oog opwaarts , niet gemoedigd mijnen
pligt vervullen? Ik weel het, de kinderen behoe-
ven zoo geheel de liefderijke en onafgebrokene
leiding eener deugdzame moeder; zij vooral kan,
in dien teederen leeftijd, aan de kinderlijke ziel
de zucht voor het ware, reine en edele mededee-
len en de zuiverste gevoelens voor God inboezemen.
Zij vermag, door hun gedurig nabij te wezen, het
ontkiemende kwade op te merken en hetzelve
door het goede te doen overwinnen; zij kan op
het jeugdige gemoed haren vollen, zegenrijken in-
vloed uitstorten, om het voor den Oneindige en
voor de deugd te bewaren. En mogt mij dat ge-
lukken, dan geniet ik de hoogste gelukzaligheid.
Mijn God en mijn Vader, (eh hoog klopte het
moederhart van reine vreugde) schenk mij zulke
deugdzame en welgezinde kinderen! Bewaar hen ,
dat zij toch der ondeugd niet ten prooi worden,
en zich alzoo naar ligchaam en geest ongelukkig
maken! Laat hen wandelen voor uw heilig aange«
»igt, en vol zijn van eerbied en liefde voor u!"
» Amen !" sprak de juist binnentredende al-
brecht met vrome aandacht, terwijl hij oog en
hart biddend opwaarts hief. »Ja, uw naam, o
Vader in Christus worde geheiligd, uw wil ge-
schiede op aarde gelijk in den hemel! — Beste
vrouw," dus ging hij voort, terwijl hij, innig
geroerd , de hand zijner maria greep, » wij willen