Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
sehen denken, spreken en handelen, vloeit niet
uit haar een volle zegen voor tijd en eeuwigheid ?
Zalig zijn de reinen van harten, sprak eenaiaal
Jezus , en reeds eeuwen voor Hern goldt de uit-
spraak : de vree%e des Heeren is het beginsel
van alle wijsheid. O, welk eene misdadige , welk
eene beklagelijke moeder zou ik zijn, indien ik
mijnen kinderen het beste onthield! Hun zondig
bestaan zou mij elke vreugde verbitteren, elk ge-
not vergallen! — Ik las onlangs van eenen groo-
ten en vromen man, die veel goeds verrigt,
voor de eer van God en voor het heil zijner even-
menschen, met rustelooze inspanning, gearbeid
had. Aan zijne deugdzame en Godvruchtige moe-
der had hij zulks te danken ; zij had hem reine
beginselen ingeprent, en zijn binnenste met de
zuiverste gevoelens voor den Oneindige vervuld.
In rijpere jaren ontkiemden uit de gestrooide zaden
de heerlijkste vruchten, die 'sHoogsten genadig
welgevallen wegdroegen , en zoo veel zegen voor
anderen aanbragten. Welk eene zaligheid voor het
moederhart, welk een hemelsche wellust voor
haar gemoed, op zulk een' zoon te mogen zien en
te kunnen zeggen: dat is mijn zoon, met 's Hoog-
sten hulp mogt ik hem aldus vormen! Waarlijk,
dan ontwaart men iets van dat woord des Engels :
»gij zijt de gezegendste onder alle vrouwen." En
zou deze zaligheid voor mij onverkrijgbaar zijn ?
Ik geloof zulks niet. Wel ligt in eiken mensch,
reeds van de vroegste jeugd af. de neiging om het
booze te doen; evenwel is het mogelijk, wat toch