Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
liet met MARFA's kinderen. Ook zij genieten die
vreugde , maar in eene oneindig hoogere mate,
Avant zij zijn door hunne moeder gewend, om
alles', wat zich aan hen voordoet, naauwkeurig te
beschouwen, alle merktcekenen en de verschil,
lende deelen behoorlijk te onderzoeken , zich dezelve
herhaaldelijk voor te stellen, en diep in den
geest te prenten. Zoo leeren zij duizende dingen
al spelende kennen, van elkander onderscheiden
en weer onderling verbinden , die uwe kinderen
eerst met veel moeite en zorg in de school zich
moeten eigen maken. Als MARIA met hare lieve
kleinen in de vrije natuur rondwandelt, dan ves-
tigt zij hunne aandacht op de verschillende ge-
daanten der bloemen, struiken, hoornen, op
derzelver bladeren, stengels, bloesems enz. Zij
spreekt met hen over de veelerlei soorten van die-
i-en , die daar op de grazige velden vrolijk darte-
len , of in de wateren onbelemmerd rondzwemmen,
of juichend in de bovenlucht zweven. Zij doet
hen duidelijk zien, hoe verschillend derzelver gedaan-
te is, en tot welk een ondersclieiden doel zij be-
staan. In deze en andere voorwerpen der zigtbar®
schepping doet zij hen, naar de mate hunner
vatbaarheid, opmerken dan eens de schoonheid,
dan eens de nuttigheid, dan weer de wonderbare
inrigting en de verbazende 'orde, welke overal
de natuur en hare tallooze schepselen kenmerken.
Hetzelfde doet zij, wij hoorden zulks reeds, bin-
nen de muren harer woning. Op de voorwerpen,
die daar aanwezig zgn, vestigt zij gedurig aller