Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
dan die uwer kinderen, geene aangenamer en
Lelangrijker bezigheid, dan u met hen te onder-
houden, en tot ernstig nadenken op te wekken,
opdat zij bewaren en zich te nutte maken , wal
zij weten. Elk woord , uit het warme moederhart
voortgevloeid , dringt diep in dat uwer kinderen.
Ja.... doch wat zie ik? onze Dame is reeds niet
meer onder ons, en verloren zijn voor haar mij-
ne woorden ! Mo^e de hemelsche Vader 'zich over
haar kroost ontfermen !
Maar waarom zit gij daar zoo onvergenoegd,
Jufvrouw ELBAS? Gij schijnt met 3IARIa's han-
delwijze niet te vreden te zijn? Ontwaart gij mis-
schien geen lust, om haar voorbeeld te volgen,
en behelpt gij u met het gewone voorwendsel,
dat het u aan lijd ontbreekt. Daarvoor is het
onderwijs , daarvoor de school , zegt gij. Ik wil
dal niet tegenspreken. En toch , u in alles gelijk
geven — neen , dat nooit. De zaak is te gewig-
tig, dan dat gij niet doen zoudt, wat in uw ver-
mogen is. Zie, goede moeder, goud en zilver
zijn niet te verachten, maar iets veel kostbaar-
ders dan beiden is een gezond menschenversland»
Ik wil u dit kort uit elkander zetten, wanneer
gij regt opmerkzaam zijn wilt- Er bestaan tal-
looze wonderbare dingen rondom ons, vooral in
de natuur , b. v. het wassen , bloeijen en vrucht-
dragen van boomen en planten , duizenden gaan
met u dezelve gedachteloos voorbij , en eerst dan
geven zij uw hart eenige vreugde, wanneer gij er
eenig nut uit trekt. Maar hoe geheel anders is