Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
misschien minder goed voorbereid ter school komt,
dan maria's kleine jacob- Uw zoontje weet, naar
uw voorgeven, eene menigte dingen, maar zijn
zij hem nuttig , passen zij voor zijne jaren, en
verstaat hij ze regt ? Hij kan heel wat vertellen ,
hetwelk de onkundige bewondert, maar door den
man van doorzigt geheel anders wordt opgenomen;
deze vraagt, of men, bij het mededfielen van die
reeks van kundigheden , wel genoeg er op uit is,
om den jongeling of het meisje over alles behoor-
lijk te doen nadenken. Wat is zonder dit laatste
elke kennis? een dood kapitaal, waarvan hy geen
gebruik weet te maken. Onder dat pralen met
zoo veel, hetgeen enkel is aangeleerd , en alleen
door het geheugen wordt omvat, gaat daarenbo-
ven het rein kinderlijke verloren ; reeds in dien
vroegeren leeftijd vertoont men mannelijken ernst
en mannelijke wijsheid, om eenmaal, bij meerde-
re jaren, als dwaze kinderen op te treden, te
denken en te handelen. — Neen, Mevrouw,
word niet ongeduldig; misschien wacht gij In
uwe woning een schitterend bezoek, of zijt aan
den avond tot een luisterrijk gezelschap uitgenoo-
digd ; de tijd ontbreekt u, om mij langer aan te
hooren; nog een enkel woord. Laat u niet ver-
blinden door dén valschen schijn, die zich in
deze dagen over tallooze dingen, maar vooral ook
over de verstandsontwikkeling der jeugd ver-
spreidt ; ach! wees moeder in den volsten zin
des woords, en volg de brave maria na. Er be-
sla toch voor u geen heiliger, geen dierbaarder kring,