Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
S9
»Vele — o! zeer vele boomen."
»Bravo, mijn kind. Maar lieve leen , v»at ziet
gij aan eenen boom , welke zijn deszelfs deelen ?
»De stam, de bast, de takken."
»Ja, beste, maar toch ook wortels en bladen.
Morgen wil ik u nogmaals eenen boom en deszelfs
deelen wijzen."
»0, ik kan mij regt goed denzelven voorstel-
len!"
»Nooit kan men de dingen te naauwkeurig be-
scbonwen ; vooral zal het voor jacob goed zijn ,
dat hij met mij in het bosch gaat, en een' der
boomen regt goed opneemt. — Doch daar komt
juist uw vader te huis; zegt allen hem een' goe-
den nacht, en begeeft u dan te bed."
Zoo handelde jiaria , en ik zou u, waarde huis-
moeders , nog veel meer van haar kunnen verha-
len, en hoe zij het aanleide, om hare kinderen
juist te leeren zien , met opmerkzaamheid gade
te slaan, en over alles te oordeelen. Maar ik zie
het aan onze aanzienlijke Dame uit de stad, zij
vermag niet langer te zwijgen , en daarom moet
ik dan ook wel afbreken. Evenwel, Mevrouw ,
nog een ernstig woord , vóór gij onzen kring ver-
laat. Niet waar, gij wilt mij tegenwerpen: »dat
alles weet mijn zoontje reeds lang, die kan reeds
zeer geleerd spreken ; wat gij zegt is voor minde-
ren goed, maar niet voor hem, die tot een'hooge-
ren stand behoort." — Het doet mij leed u te
moeten antwoorden , dat menig jeugdig mensch ,
die voor het uitwendige vrij wat vertooning maakt,