Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
S7
in dit vlugtig acht geven der kleinen op de hen
omringende dingen de grondoorzaak ligt van dat
wispelturige en ligtzinnige, hetwelk niet alleen
te vaak den jeugdigen leeftijd kenmerkt, maar
zelfs nog in latere jaren zigtbaar is. Wat men
dikmaals en met alle opmerkzaamheid beschouwt,
wordt eerst regt begrepen en duurzaam onthou-
den. —
De knaap kon evenwel niet geheel zwijgen, en
waagde dus de vraag: »lieve moeder, ik nog eens
opzeggen?" — »En mag ik ook spreken, beste
moeder?" vroeg een ander.— »Gaarne, mijne kin-
deren , daar ik zelve u wat te vragen heb : doch
eerst wil ik den kleine ter ruste leggen." Na
dit gedaan te hebben'vroeg zij :
»Waarop zit gij, jacob?"
»Op eenen stoel, lieve moeder."
» Goed , beste jongen. Maar uit hoe vele deelen
bestaat een stoel?"
»Hij heeft vier pooten, eene zitting en eene
leuning."
»En wat staat daar voor u ?"
» Eene tafel."
»Kan mijne lieve leentje mij ook zeggen, wat
men al aan eene tafel ziet?"
» Ook vier poolen en een blad."
» Maar is aan deze niets meer ?"
»0 ja, nog eene tafellade."
»Ik zou evenwel u, mijne kinderen, nog wel
eens willen vragen, waartoe gebruikt men den
stoel en de tafel? Hat weet jacob wel."