Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
zij, is het u evenwel reeds duidelijk, dat ik door
de zorg om de kinderen goed te leeren zien, nog
iets anders versta, iets, zoo al niet gewigtiger ,
dan toch even gewigtig. Daar maria's woonkamer
openstaat, zoo kunnen wij, wanneer wij ons regt
stil houden, alle woorden hooren , die daar ge-
sproken worden, en dit zal de zaak het best op-
helderen.
Ziet, zij is bezig haar jongste kind naar bed
te brengen ; de overigen gebruiken eene melk-
soep, die hun zoo heel goed schijnt te smaken.
De blos op hunne wangen is een verblijdend tee-
ken, dat zij de beste gezondheid genieten. En
hoe helder staan hunne oogen, zij glanzen zoo
zuiver, gelijk de rijpe meikers door het groen
der bladeren. Met meer dan gewone vriendelijk-
heid zien zij de moeder aan, als hadden zij iets
op het hart, waarover zij haar onderrigt verlang-
den. Intasschen is de kleine Jacob bezig zijn
«, e, O, M, ma. ha, da, ho , hu bij zich
zeiven op te zeggen, en eene menigte voorwer-
pen als sloel f laf el, kamer, huis, land enz.
'te herhalen. Maar nu doet maria hem zwijgen.
Zij wil niet, dat hare kinderen zich op eens te
veel dingen voor de aandacht brengen , want zij
weet zeer wel, dat daardoor de blik vlugtig wordt
gemaakt. liet voorwerp, waarmede zij zich bezig
houden, of waarop zij zelve hunne aandacht ves-
tigt, laat zij hen naauwkeurig en van alle kanten
beschouwen. En zouden wij dit in haar niet goed-
keuren ? Vele moeders bedenken niet, hoe juist