Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
hare kinderen innig liefhebbende maria niet al-
leen in de behoefte van hun onderhoud en klee-
ding voorzag, maar hen ook met juistheid leerde
zien. Om ditjte kunnen doen, zorgde zij ook wel
degelijk voor de bewaring van het uitwendig
zintuig des gezigts. Daarom behandelde zij, reeds
van de geboorte af, het oog des kinds met groote
omzigtigheid. Zij had genoegzame kennis door
navrage van deskundigen verkregen, om wel te
weten, dat een schitterend licht, of ook volle
zonneschijn zoo wel als te groote duisternis hoogst
schadelijk waren. Langzamerhand gewende zij
daarom het oog aan het licht, en wachtte zich
zorgvuldig voor eene te plotselinge afwisseling.
Uoe menige moeder heeft dit wel eens verwaar-
Iposd, en aldus de blindheid of althans het ge-
brekkig zien van haar kind bewerkt ; wie kan
berekenen , welk nadeel uit ouderlijke nalatigheid
in dezen is voortgevloeid! Nu ben ik wel over-
tuigd , dat allen , die mij thans hooren, de oogen
hunner kinderen daarvoor, als ook voor de hitte
des vuurs , voor rook en stof zoeken te behoe-
den ; ook geloof ik gaarne, dat gij hen zorgvul-
dig waarschuwt, om zich niet te diep op den
arbeid te buigen, en evenmin hun toestaat,
wanneer het reeds half donker is, te lezen, te
schrijven, te naaijen. te teekenen; dat gij hen
veel in de opene lucht zult brengen, om door
het staren op verwijderde voorwerpen het zintuig
des gezigts te oefenen. Hoe gaarne ik mij nu
hiervan overtuigd lioude, en hoe goed dit ook