Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 Méthode Familitre.
Mannelijk meervoud. Masculin pluriel,
(TiÛDen. Vrienden.) (Jardim*
le. lijij'ne ^ um^ zijne, /Vbm, Mes, tes, ses.
Myner -, tmcr , zijner.1 c.'«. De mes, de tes, de ses.
^ran mij ne ^ uwe ^ zijne^j * '
S^.cAmmjne, , zijne. ,
(Mijnen^ uwen ^ zijnen»^ > >
4e, Mijneuwe^ zijné* Acc* Mes, tes, ses.
Als de zeifrtandige naamwoorden in het Fransch vrouwe»
lijk enkelvoud zijn, en mee eenen medeklinker of eene
luidende h beginnen, dan gebruikt men: ma ^ ta en sa;
en in het meervoud ook altijd: mes, tes en ses.
Vrouwelijk enkelvoud, Féminin singulier*
(Tafel. Pen.) (Jable. Plume.)
ie. Mijne y uwe ^ zijne. A^öw.Ma, ta , sa.
ae.cM^W, mer, zfjner.7 ^ ^^ ^ ^^
r^an mijne, uwe, zijne*) • *
Aan mijne, uwe, zijne.-. A ma, è ta, k sa.
7 Mijner, uwer, zijner, y * '
4e. M/jne, uwe, zi/ne, Acc* Ma , ta , sa.
En als de zelfilandige naamwoorden in het Fransch vrou--
welijk enkelvoud zijn, maar met eene klinkletter of
fiomme h beginnen , dan gebruikt men ook : mon, ton
en son (even als voor het mannelijk enkelvoud), en
in het meervoud ook altijd: mes, tes en ses:
Vrouwelijk enkelvoud. Féminin singulier,
(Spons. El.) (Eponge Aune.')
3e. Mijne^ uwe, zijne, iV^w. Mon , ton, son.
2e Uljner, uwer, zijner.} ^^^ ^^ ^^ ^^
f r/7n ïnijne, uwe, zr/ne,y ' '
(Mf/ner^ uwer ^ zijner, j ' •
4e. Mijne ^ uwe, zijne. Acc, Mon, ton, son.