Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV V O O R B E R I G T.
jes aantreft, en het toch inderdaad tot den-gemeen-
zamen toen behoort.
5. De Nederduitfche en Franrche opftellen, in
vorige uitgaven achter de Zamenfpraken voorkomen-
de, heb ik gemeend, gevoegelijk te kunnen wegla-
ten , daar dezelve, uit hoofde van den tegemvoordi-
gen 'vooorraad van meer doelmatige verzamelingen
van dien aard, thans zeer weinig, of misfchien in
het geheel niet meer, op de Scholen gebruikt wor-
den.
Ongetwijfeld was deze Méthode Familière voor
eene nog grootere verbetering, ja gehcele omwerking
vatbaar geweest; doch dan zou de Marin geen Ma-
rin gebleven zijn, en zulks kwam noch den Uitge-
ver en, noch mij^ raadzaam voor ; te minder nog,
wijl er binnen kort bij hen een nieuwe druk van
een foortgelijk Schoolboekje zal uitgegeven worden,
waarvan ik de omwerking, verbetering en vermeer-
dering ingsgelijks op mij genomen heb.
De vele taal- en fpelfouten, welke de laatfle uit-
gave van dit Werkje zoo zeer ontfierden, heb ik
naauwkeurig verbeterd, en,. zoo veel in mij was,
voor eenen correcten druk gezorgd.
Mogte ik door dit een en ander tot nut der Ne-
derlandfche Jeugd werkzaam zijn geweest, dan zou-
de ik mij voor mijne uren van uitfpanning , hier-
aan beßeed, aangenaam beloond achten.
h. scheerder.
Amfterdam,
Junij, 1824.