Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'cv.
VOORBËRIGÏ
VOOR »EN
EERSTEN HERDRUK.
H;/ het in het licht verfchijnen van dezen x\\cu\vç\\
druk der reeds zoo lang bekende Méthode Familiè-
re door p. MARIN, acht ik het niet overbodig, het
volgende, te berigten.:
1. In de verklaring over de uitfpraak der let'
teren (bl. 9—16) heb ik de overtollige voorbeelden
weggelaten, en achter de aldaar opgegeven«, tot
meerder nut van den leerling, het Nederduitsch ge-
plaatst,
2. De Vocabulaire {bl. 17—50) heh ik met een
aantal dagelijks in gebruik zijnde woorden vermeer-
derd, ep eenige, min gepaste woorden, welke daarin
voorkwamen, weggelaten; zijnde dit laatjle ook toe-
pas fel ijk op de Zamenrprakcn.
3. De voorbeelden van Verbuigingen 51—
73) heb ik, naar. ik vermeen, geregeld, duidelijk,
en voor dit Werkje volledig genoeg, opgegeven;
dit mag, naar ik mij vlei, ook op de Vervoegingen
74—94 toegepast worden.
4. In eenige Zamenfpraken heb ik, behalve meer
amlere veranderingen, het zoogenoemde tutoyer, of
het fpreken met tu en toi, gebezigd, dddr, waar
het gebruik zulks toeliet, of liever, votderde; te
meer, wijl men dit in maar zeer weinige Schoolboek^
» a