Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
162 Méthode Familitre.
GRONDREGELS,
om zich wijsselijïl in de wereld te gedragen..
Geef aan »w' Schepperff-eeds *t geen g'ij Hem zijt verpl'tgt ,
Bedenk u rijpltjk eët ge iets van belang verrigt,
Houd geen verkeering ^ dan met menfchen roemenswaardig,
ïVees op Hw gaven ^ hne uitmuntend, nooit hoovaardig.
^ch'rk u veeliijda naar V geen een ander denkt of zegt,
Pfljk zedig y als men uw gevoelen wederlegt,
Qeef acht op ^t geen men zegt ter uwer onderrigting, "
yoed nimmer valfchen waan op oordeel en verlichting.
Spreek nooit met iemand van hetgeen hij niet verfiaat.
Toon eedle opregtheid in uw rede^ raad en daad.
Geef niemand ooit uw woord, dan om het ftrikt te houin.
Maak , dat men ftseds op uw belofte kan vertrouwen.
Pf^ees hulpzaam y zacht, beleefd en aangenaam van taal,
Ont:ang uw'* naakte met een vriendelijk onthaal,
ƒƒ nimmer toch gemeen, maar minVijk in elks oogeft,
Beflis'^geen zaak voor gij die eerst hebt overwogen.
Min zonder eigenbaat, rergeef, doch prijs geenkwaad.
Wees onderdanig aan die hooger zijn van fïaat,
nu't lafhartig. Tracht elks vriendfihap aan te kweeken,
Fermijd u in een of pleitgeding te fteken.
Fra-'g ni;t nieuwsgierig naar hetgeen een ander raakt.
Verberg uwe eigen zaak, doch doe zulks niet gemaakt.
Leen fteeds gnthartig, maar omzigtig aan wat lieden.
Moet gij beloonen, laat het rijkelijk gefchieden.
Gp "welk een wijs gij u ook moet vertoonen, laat
Het zender trotschheid zijn; mi&ken nooit uwen ftaat.
Heb medelij met hen, die zich in rampfpoed vinden.
Ferfchoon gebreken. TVees getrouw aan uwe vrinden.
Ferwin 7 verdriet, dat geest en ligchaam gansch ontftelt.
Maak, dat geen ander door uw^ wresel -wordt gek-w el d.
m