Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Méîhoih Familière. 159^
gaiB—«.■■Il «M.. . . ■ Lii ■'i .-I i.ii ■■■ i Ii..—,................^
OBLIGATIE or SCHULDBRIEF.
[promesse.]
Ik onderffeteekende beken fcInUdig te zijn \^äevo}r
légitimemenf} aan den Heer Pîeter van Nîemp^ de fem-
me van twee duizend gulden IF/orins de Hollande']^
welke ik aanneem en beloof te betalen in een jaar t n
zes maanden, nevens den intrest van dien {^d'iceïle'] te-
gen vijf ten honderd 's jaars , verbindende, tot
nakoming dezes [^pour Vacqutt de la présente\^ mijnen
perfoon en mijne goederen, als naar regten {comme de
drotti, /
Schoonre^oerd ^ 29 Decembet^ 1823.
PHILIPPUS QUINTUS.
Den Heere ASSIGNATIE,
j. clbrvau
[_Ordre de payer"].
UEd. gelieve aan toonder dezes te betalen acht hon-
derd gulden tien ftnïvers, voor vier okshoofden wijn
de Graves, aan UEd. volgens i-ckening op den 4 Jimij
Uatstleden verkocht cn geleverd; het zal valideren
Lvütii yous en prévaudrez].
jimjlerdam^ 8 October 1823.
Hamburg, l T^nvember 1823.
KREDIET-BRIEF.
Brenger dezes is een mijner beste vrienden , en bij
den Heer Leclerc ^ uwen oom, zeer v^el bekend. ïk
verzoek U Cj-? V0//5 prie^ de goedheid te hebben , hem
à Costy (chez vous') de fomme te bezorj^en (fournir^ ^
die hij zal mogen van noode hebben, mits UEd. dub-
bele kwitantiën ^doubles reçus) van hem ontvanger. Voor
de penningen, die Uïid. hem zult verlchafFen, zal ik U
behoorlijk crediteren (;> voui tiendrai bon compte) en
voldoening geven.
Intusfchen blijf ik
Uw dienstwillige Dienaar,
FRATSS van der PUT.