Boekgegevens
Titel: Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Auteur: Marin, Pieter; Scheerder, H.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1826
Amsterdam: A. Bakels
2e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201359
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue française = Gemeenzame leerwijze voor degenen, die zich in de Fransche taal beginnen te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 Méthode Familière.
CiidiUc^ gctcckcmi is, wordt zij, gelijk iix
alle andere gevallen, even als in het Nederduitsch
uitgerproken:
faqhde^ gevel; les; ontvangen, enz,
cTi van ecne klinkletter gevolgd worcjende , heeft
meestal tien kiiink van ch in het woord chais:
CHA^, -kat; cHË.wf;, weg; cuien hond; cHOje,
zaak; chlv^:, val, enz.
Doch wanneer er / of r op volgen, worden zij
als A' uirgefproken:
CHLorose^ bleekzucht; cim^iieu. Christen, enz.
O vóór r en y ïhaude, heeft bijna den klank
van zjé,
Gv^vdre, fchoonzoon; oibier , wildbraad; Egypte ,
Egypte, enz.
Wanneer dezelve echter van a^ o^ u^ / air
gevolgd is, wordt zij als eene zachte k uitgefpro-
ken:
ohnt ^ handfchoen; GorcE, keel; aiov ^ fcl^rp;
bol; cMnd ^ groot, enz.
GN Ipreekt men uit als nj:
dtGiiiiéy waardigheid; Hgw^ lijn, enz,
Gu als eene zachte k (Zie bij de letter u, bU ii)-
/gü<?, vijg; Gu^w, geneden, enz.
n wordt veeltijds nieè uiigefproken; tot gemak
van den leerling is daarom in dit Werkje overal de
h met een fterretje (») geteekend (*//), wanneer
men dezelve bij het uitfprcken moet laten hooren.
j fpreekt men bijna uit als zje :
]ardin^ tuin; jö//, mooi; }urer^ vloeken, enz.
BI aan het einde ecner lettergreep ftaande, wordt
als en mn als tm uitgefproken:
tv.ups ^ tijd; cofidai^mcr^ veroordeelen, enz.
QU heeft deii klank van k (Zie bij de u ,bl. ii):
ovafid^ wanneer; (voinzc , vijftien; qü^/quV« ,
iemand, enz.
Doch fomtijds ook den klank van kw: